Menu

Menu

ForsidenyhederIværksætteri InnovationAfdelingerOversigtVardeSkovlund FødevareklyngeProVardeOM OSKontaktKalenderArrangementerFlyverbord i fællesskabetPowerBoere
Foto: pixabay

PowerBestyrelsesuddannelse

Vil du være professionelt bestyrelsesmedlem?

Så har vi en skræddersyet uddannelse til dig!  

Virksomheder med professionel bestyrelsesledelse er mere udviklingsorienterede, mere værdiskabende og har mere vækst, viser undersøgelser - og det skal komme flere virksomheder i Varde og omegn til gode.

Derfor har ProVarde, med erfaringer fra de bedste rådgivere og bestyrelsesuddannelser i Danmark, samt erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv, skabt en særlig PowerBestyrelsesuddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer og ledere i mindre og mellemstore ejerledede virksomheder.
                                            

Med ProVardes skræddersyede bestyrelsesuddannelse får du brugbare kompetencer til at kunne indgå i en professionelt drevet bestyrelse.

 

PowerBestyrelsesuddannelsen er for dig der:

 • Har begrænset erfaring med, eller ønsker værktøjer og viden om, værdiskabende bestyrelsesarbejde.
 • Er bestyrelsesmedlem i en mindre eller mellemstor virksomhed.
 • Er leder i en selvejende virksomhed og overvejer at etablere en ekstern bestyrelse.
 • Er ejerleder og ønsker at udvikle din virksomheds nuværende bestyrelsesarbejde.

 

Dit udbytte

Du får:

 • Overblik over bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar.
 • Indsigt i at sammensætte en god bestyrelse.
 • Indsigt i god bestyrelsesledelse.   
 • Metoder til at skabe værdi og fastlægge virksomhedens strategi.   
 • Coaching af en professionel coach.
 • Indblik i at udarbejde risikoanalyse og læse årsregnskab.
 • Erfaringsudveksling og dialog om god bestyrelsesledelse.
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til at indgå i et professionelt bestyrelsesarbejde.
 • Undervisning af erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere.
 • Et nyt dynamisk netværk af professionelle bestyrelsesmedlemmer.

 

Uddannelsesprogram

PowerBestyrelsesUddannelsen består af syv moduler med de væsentligste emner inden for bestyrelsesarbejdet. Programmet er baseret på erfaringsbaserede cases fra relevante, teknologibaserede virksomheder. Det betyder, at du som deltager arbejder med reelle problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i mindre og mellemstore virksomheder.
Gennem dialog med erfarne og kompetente undervisere får du optimal træning i at håndtere de mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer.

 

Modul 1: Viden om bestyrelsesarbejde

 • Præsentation af forløbet.
 • Hvilken betydning har en bestyrelse?
 • Bestyrelsesmedlem fortæller om egne erfaringer med og betydningen af bestyrelsesarbejdet.
 • Personanalyse
 • Case til næste gang

 

Modul 2: Governance, beslutninger og ansvar

 • Viden om en bestyrelse og vigtigheden af denne.
 • Corporate Governance og selskabsloven.
 • Rollefordeling (M/K) og samspil imellem ejere, bestyrelse og direktion.
 • Pligter og ansvar.
 • Case: Dilemmaer og beslutninger i en mindre familieejet virksomhed.

 

Modul 3: Bestyrelsesledelse, evaluering og generationsskifte

 • God bestyrelsesledelse - mandlig og kvindelig ledelsesstil.
 • Motivation, innovation og udvikling.
 • Formandskabets ledelse af bestyrelsen og samspil med direktionen.
 • Tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet – årshjulet.
 • Case: Bestyrelsen, dens sammensætning og kompetencer.
 • Case: Elektronikvirksomheds strategi.

 

Modul 4: Inspiration og værktøj til at lægge en strategi

 • Fremtidens strategi – værktøj og inspiration.
 • Workshops.

  

Modul 5: Team, kultur og organisering

 • Teamdiamanten, organisering og teams.
 • Workshops.

Modul 6: Regnskab, kapitalgrundlag og risikostyring

 • Årsregnskabet.
 • Bestyrelsens og direktionens samarbejde med revisor.
 • Værdiskabelse og værdiansættelse, kapitalgrundlag og finansieringsmuligheder.
 • Case: Risikostyring i virksomhed.
 • Case: Fremstillingsvirksomheden - er den på rette vej?

 

Modul 7: Ledelse, strategi og værdiskabelse

 • Bestyrelseskultur M/K - ligheder og forskelle.
 • Kundeindsigt (målgruppeanalyse) som strategisk vækstmotor – hvad er bestyrelsens rolle?
 • Case: Strategi og bestyrelsesledelse.
 • Case: Bestyrelsen, forretningen og kunderne.

 

Praktiske informationer

Tilmelding
Du tilmelder dig hos iværksætter- og innovationschef K. Friedericke Bruhn på telefon 40 19 41 22 el.
20 35 42 54 – eller på fbru@provarde.dk.

B
etaling
Uddannelsen betales i forbindelse med tilmelding.

Pris 
For små virksomheder med op til 10 medarbejdere er prisen kr. 10.000,- ekskl. moms og for virksomheder med mere end 10 medarbejdere er prisen kr. 25.000,- ekskl. moms.

Tid
Uddannelsen er et eksternat og fordelt på syv eftermiddage.
For oplysning om tidspunkt for nyt hold; kontakt Friedericke på fbru@provarde.dk

 

Vi glæder os til at se dig! 

Venlig hilsen

ProVarde/PowerTower

 

Friedericke Bruhn

Iværksætter- og Innovationschef